Wiece, zjazdy, sejmy...

Opublikowano: 11-01-2021
wystawa-1610377879.jpg
Piotrków Trybunalski określany jest mianem kolebki polskiego parlamentaryzmu - podejmowane tu przed laty decyzje wpływały na budowanie demokratycznego państwa polskiego. O tym przypomina piotrkowskie muzeum, które mimo zamknięcia prezentuje plenerową wystawę na parkanie piotrkowskiej Fary a jej tematem jest właśnie budowanie w Piotrkowie Trybunalskim państwowości i demokracji.
Piotrkowskie wiece, zjazdy i sejmy  - to 3 część  -  po synodach i trybunałach koronnych  -  wystawy, którą prezentuje piotrkowskie muzeum po to by przybliżyć rolę jaką odegrał trybunalski gród w kształtowaniu państwa demokratycznego. Miano kolebki parlamentaryzmu nadano miastu nie bez przyczyny. - Tu powstał dwuizbowy parlament, w Piotrkowie doszło również do wyborów na królów m.in Aleksandra czy Zygmunta Starego - mówi Paweł Kendra z piotrkowskiego muzeum.
Ekspozycję można oglądać na parkanie kościoła farnego. To miejsce nieprzypadkowe. Mury najstarszego z piotrkowskich kościołów  były świadkami wydarzeń mających znaczenie dla Królestwa Polskiego. Tu m.in  rozpoczynały się uroczystym nabożeństwem obrady wszystkich sejmów koronnych zwoływanych  w Piotrkowie.
  Dla zainteresowanych tym jaką rolę Piotrków Trybunalski  odegrał w kształtowaniu i budowaniu państwowości
dostępne są również   katalogi  "tradycje polskiego parlamentaryzmu"  ,  które można dostać w biurze muzeum.
Proszę określić gdzie leży problem:
7 + 8 =
Link
7 + 8 =