Renowacje u Jezuitów

Opublikowano: 16-06-2021
jezuici-2-1623858083.jpg
Kościół o. Jezuitów uznawany jest  za jeden z najcenniejszych sakralnych zabytków Piotrkowa Trybunalskiego. W barokowej świątyni znajdują się unikalne trójwymiarowe polichromie, które powstały ponad 270 lat temu. Aby przetrwały kolejne setki lat - malowidła właśnie poddawane są renowacji.
Pod koniec ubiegłego roku ekipa konserwatorska rozpoczęła pierwszy etap prac na wysokościach. Wówczas renowacji poddane zostały freski na ścianach sklepienia prezbiterium. Obecnie trwają prace nad dokończeniem retuszu przygotowanych  w ubiegłym roku  polichromii. Renowacji poddane zostaną też malowidła znajdujące się na suficie. Prace są nie tylko żmudne, ale i kosztowne - mówi superior sanktuarium, bez dotacji renowacja by nie wystartowała. Wsparcie finansowe udało się pozyskać - 240 tysiące to wsparcie z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu a 25 tys. to wsparcie z Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Jezuickie polichromie  pochodzą z połowy XVIII wieku. Ich autorem jest zakonnik Andrzej Ahorn. Co należy podkreślić to jedyne zachowane polichromie jezuity wykonane metodą iluzji, która daje widzowi wrażenie trójwymiarowości.
Pierwsze prace konserwatorskie polichromii przeprowadzono 130 lat temu, które nie ingerowały bardzo w oryginał. To jak mówią współcześni konserwatorzy polichromii jest dużym ułatwieniem, choć i tak - pracy jest sporo. Renowacja potrwa około 3 miesięcy.
Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 6 =
Link
6 + 6 =